ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mahidol ITA EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2567
10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่ และ บุหรีไฟฟ้า

รับสมัครระดับปริญญาตรี

ลิงค์น่าสนใจ

Faculty of Engineering, Mahidol University. Map

Faculty of Engineering, Mahidol University. (Mahidol, Engineering.)

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

Tel: +66 2889 2138

Fax: +66 2441 9731

Email: engineering@mahidol.ac.th